Registrering av användarkonto

Första gången du ska beställa online hos Japan Photo måste du registrera ett användarkonto. Detta gör du under ”Upprätta konto” på vår hemsida. Där fyller du i telefon-/mobilnr, namn, adress, lösenord osv